طرح های در دست اجرا

  • بررسی علل ترش شدن نفت مخزن سروک میادین سیری D و C و ارائه راهکار به منظور رفع آن. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
  • مطالعه ژئوشیمی، تهیه بانک اطلاعاتی، تعیین میزان عناصرکمیاب و ارزیابی پتانسیل اقتصادی استحصال آنها با توجه به استاندارها و برنامه های زیست محیطی در شورابه های نفتی میادین نفت و گاز فلات قاره ایران و بررسی امکان تزریق مجدد جهت ازدیاد برداشت. (کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران)
  • مطالعه مقایسه ای روش های مرسوم ازدیاد برداشت نفت و تکنیکهای ترکیبی جایگزین در یکی از مخازن شکاف دار ایران. (کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی)

طرح های آتی:

  • بررسی تفاوت ماهیت سیالات مخزن بنگستان در گستره میدان دهلران
  • مطالعات ژئوفیزیک و مکانیک سنگ یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش های نوین
  • مطالعات جامع ژئوشیمی یکی از میادین ایران با هدف ازدیاد برداشت
Scroll Up