همایش ها

همایش های گروه زمین شناسی نفت:

  • همکاری در برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست، سال ۱۳۹۵ .
  • همکاری در برگزاری همایش ملی هوای پاک، سال ۱۳۹۳

همایش های گروه میکروبیولوژی نفت:

  • کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
  •  اولین همایش علمی- دانشجویی هوای پاک
Scroll Up