چهل و نهمین شماره فصلنامه زمین‌شناسی ایران منتشر شد

چهل و نهمین شماره فصلنامه “زمین‌شناسی ایران” (بهار۱۳۹۸) از سوی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، در شماره جدید این فصلنامه مقالاتی با عناوین” ماگماتیسم فرورانش جزایر کمانی کرتاسه پسین در لبه شمالی ایران مرکزی، جنوبغرب سبزوار، تاثیر سازند متحرک گچساران بر سبک چین‌خوردگی و تکامل تکتونیکی تاقدیس رگ سفید در فروافتادگی دزفول جنوبی“، ” بررسی کارایی مدل هیبریدی هالت-وینترز موجکی  (WHW)در شبیه­سازی تراز سطح ایستابی آبخوان ساحلی ارومیه ” و “ الگوی ساختاری بخش خاوری توده پریدوتیتی ده‌شیخ،  آمیزه افیولیتی اسفندقه، جنوب باختر ایران به چاپ رسیده است.

بنا بر این گزارش تحلیل دو بعدی واتنش پایدار در مرمرهای بودین­ دار ناحیه خلج با استفاده از دایره مور، جنوب مشهد“، بررسی شیمی کانی­ها، جایگاه زمین­ساختی و پتروژنز توده­های نفوذی کمپلکس سورسات (شمال غرب تکاب)- ایران ” ” تفاوت رژیم تنش برجا وابسته به موقعیت ساختاری و ویژگی­های ژئومکانیکی، نمونه موردی در سازندهای گچساران و آسماری، جنوب باختری ایران” و” پهنه‌بندی تکتونیک فعال در گستره ساوه و پیرامون، جنوب غرب تهران ” عناوین دیگر مقالات این فصلنامه است.

 فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران به مدیر مسئولی دکتر سعید میرزائی و سردبیری دکتر محمدحسین آدابی منتشر می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up