پنجاه ویکمین شماره فصلنامه زمین‌شناسی ایران منتشر شد

پنجاه ویکمین شماره فصلنامه “زمین‌شناسی ایران” (پاییز۱۳۹۸) از سوی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، در شماره جدید این فصلنامه مقالاتی با عناوینمطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند قم با استفاده از مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی در برش کانسار سلستین مادآباد (جنوب زنجان)“، ” رابطه دیاژنز، شکستگی، توزیع تخلخل ماتریکس و تولید چاه‌ها در مخزن  بنگستان اهواز “، “ژئوشیمی و تحولات دگرگونی اسکارن‌های کوه صاحب‌الزمان و نفوذی‌های همراه در شرق کرمان” و”بررسی زمین‌شناسی، کانه­زایی مس، رفتار زمین‌شیمی عناصر و ارتباط آن با سنگ میزبان ماسه‌سنگی در منطقه توپچی، استان آذربایجان شرقی به چاپ رسیده است.

بنا بر این گزارش بررسی رخداد کانه­زایی در کانسار مس آبگاره، جنوب دامغان: براساس شواهد زمین­شناسی، کانی­شناسی و زمین­شیمی”، ” سنگ­نگاری، کانه‌نگاری، ژئوشیمی و محاسبه تغییرات جرم عناصر طی فرایند دگرسانی گرمابی در کانسار اسکارن آهن اسپید (غرب قم)“،” زون بندی ژئومکانیکی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان بر اساس مطالعات رسوب‌شناسی و مکانیک سنگی در یکی از میادین خلیج فارس و “ تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی به‌منظور تخمین عمق پی‌سنگ مغناطیسی و گسل‌های پنهان در منطقه بصیران، خراسان جنوبی” عناوین دیگر مقالات این فصلنامه است.

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران به مدیر مسئولی دکتر سعید میرزائی و سردبیری دکتر محمدحسین آدابی منتشر می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up