ثبت نام کارگاه بیوانفورماتیک در علوم زیستی

کارگاه یک روزه: آشنایی با بیوانفورماتیک در علوم زیستی

( با تاکید بر خانواده های ژنی)

 

  • محل برگزاری: تهران- اوین-دانشگاه شهید بهشتی- جهاد دانشگاهی- پژوهشکده علوم پایه کاربردی
  • زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۸
  • هزینه ثبت نام آزاد: ۱۷۰/۰۰۰ تومان
  • هزینه ثبت نام دانشجویی: ۱۲۰/۰۰۰ تومان
  • شماره تماس:۴-۲۲۴۳۱۹۳۳-۰۲۱ داخلی ۱۲۲
  • شماره حساب فیش واریزی:۳۴۲۰۴۵۵۱۰ (بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم پایه کاربردی)
  • به همراه داشتن لپ تاپ در طول برگزاری کارگاه الزامی می باشد.
  • تصویر فیش واریزی به آیدی تلگرامی @javadibio و یا  به آدرس الکترونیکی z@gmail.com  ارسال گردد.

فایل مشخصات

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg.
 

Scroll Up