تجهیزات و امکانات آزمایشگاهها

تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای گروه پژوهشی زمین شناسی نفت:

 • یک میکروسکوپ پلاریزان معمولی
 • یک دوربین میکروسکوپ
 • نرم‌افزارهایی مانند Hampson-Russel , Geolog، Petrel و Omni
 • کتابخانه با حدود ۷۰ جلد کتاب تخصصی
 • همچنین این گروه به طور مرتب یک نشریه تخصصی داخلی به نام اکتشاف و تولید که توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود و یک نشریه بین المللی با عنوان Energy Exploration& Exploitation را دریافت می کند که اعضاء در هر دو مجله، مقالاتی را داشته اند.

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای گروه پژوهشی  میکروبیولوژی نفت:

 • دستگاه ترموسایکلر
 • دستگاه الکتروفورز
 • شیکرانکوباتور
 • فریزر۷۰-
 • پمپ وهولدر
 • دستگاه فتوسنتز
 • سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ فلورسانس

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای گروه پژوهشی فیزیک:

ردیف نام دستگاه کشور سازنده سال ساخت

۱

پمپ پریستالتیک آمریکا ۱۳۹۶

۲

ست سمپلر آلمان ۱۳۹۵

۳

کوره لوله ای تبخیر حرارتی ۱۲۰۰ درجه ایران ۱۳۸۸

 ۴

دستگاه RF & DC اسپاترینگ ایران ۱۳۸۹

 ۵

دستگاه لایه نشانی بخار فیزیکی ایران

 ۶

دستگاه سنجش و حسگری گاز ایران ۱۳۹۳

 ۷

دستگاه تولید میدان مغناطیسی تا یک تسلا ایران ۱۳۸۵

 ۸

دستگاه لایه نشانی با باریکه الکترونی ایران ۱۳۸۴

 ۹

دستگاه گالوانواستات پتانسیواستات Palm sense هلند ۱۳۹۳

 ۱۰

نشت‌یاب هلیومی ALCATEL فرانسه ۱۳۸۰

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای گروه توسعه میادین نفت و گاز

 • آزمایشگاه های مجهز به مواد شیمیایی و ابزارهای لازم
 • کارگاه مجهز به مواد شیمیایی و ابزارهای لازم
 • کارگاه تهیه مقاطع نازک

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاههای گروه پژوهشی فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی:

 • آزمایشگاه کشت بافت گیاهی، مجهز به تمامی امکانات مورد نیاز فعالیت‌های کشت بافت تجهیز شده با وسایل عمومی و همچنین دستگاه میکروسکوپ دوربین دار و انواع لوپ، اتاق مخصوص کشت به همراه هود لامینارها، اتاقک رشد می‌باشد.
 • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دارای امکانات مورد نیاز شامل میکروسکوپ‌های دوربین‌دار، روتاری اوپوریتور، بن‌ماری شیکردار، هیتر، تجهیزات اسانس‌گیری، انکوباتور، استریومیکروسکوپ می‌باشد.
 • آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، دارای کلیه تجهیزات مورد نیاز برای جداسازی و کلون‌سازی ژن‌ها، انتقال ژن با روش اگروباکتریوم است.

Scroll Up