برگزاری سخنرانی علمی با عنوان “Multi-Scale, Multi-Faceted Characterization of Unconventional Shale Plays” در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد د انشگاهی

سخنرانی علمی با عنوان “Multi-Scale, Multi-Faceted Characterization of Unconventional Shale Plays” توسط خانم  Dr. Baily Bubach از دانشگاه داکوتای شمالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، در این سخنرانی که جمعی از متخصصین و مدیران شرکت های نفتی از جمله رئیس پژوهش و فناوری شرکت نفت مرکزی و کارشناسان و مدیران شرکت نفت فلات قاره و کارشناسان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت حضور داشتند در خصوص آخرین روش های اکتشاف و بهره برداری منابع نامتعارف نفت و گاز مطالبی ارائه شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up